نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با شرکت طراحی هواگرد سیگما

GT-Suite
GT-Suite دوره آموزشی نرم‌افزار شبیه ساز موتور
2016-02-21
photo_2017-02-07_15-50-10
معرفی طرح جامع و یکپارچه آموزش و ترویج هوافضا
2016-11-02

نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با شرکت طراحی هواگرد سیگما

News

نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با شرکت طراحی هواگرد سیگما

News

نشست مشترک شرکت طراحی هواگرد سیگما با آقای مهندس توسلی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و امور شورای عالی مناطق آزاد و دستیار جوان دبیرخانه، آقاي مصطفي حسني، برگزار شد. دراین جلسه راهکارهاي توسعه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد تجاري مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقاي دکتر اخوان، از اعضاي هيأت علمي دانشگاه اميرکبير و مدير گروه تکنولوژي صدا نيز در اين جلسه فرصت‌هاي انتقال تکنولوژي در مناطق آزاد کشور را مورد تحليل قرار دادند

19/11/1394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *