تفاهم همکاری نمایشگاه هوایی تهران با شرکت طراحی هواگرد سیگما

تفاهم همکاری نمایشگاه هوایی تهران با شرکت طراحی هواگرد سیگما

گروه آموزشی فرابال وابسته به شرکت طراحی هواگرد سیگما، در حوزه ارائه تورهای تخصصی ـ تفریحی با مرکز نمایشگاه هوایی تهران تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد. در راستای این تفاهم‌نامه، گروه آموزشی فرابال به منظور بهبود کیفیت بازدید از نمایشگاه پکیج‌های متنوعي جهت بازدیدهای گروهی ارائه نموده است. با عقد اين تفاهم‌نامه گروه آموزشی فرابال به عنوان تنها مجری رسمی ارائه تورها و بازدیدهای علمي ـ آموزشي دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد از نمايشگاه هوايي تهران شناخته مي‌شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *