برگزاري نشست مشترک شرکت اپتيمال انگلستان با جمعي از مديران ارشد و طراحان سازه صنعت هوايي کشور، به دعوت شرکت طراحي هواگرد سيگما

IMG_9764
تفاهم همکاری نمایشگاه هوایی تهران با شرکت طراحی هواگرد سیگما
2017-02-07
2017-04-08 22.51.37
تورهاي علمي-تفريحي نمايشگاه هوايی
2017-04-08

برگزاري نشست مشترک شرکت اپتيمال انگلستان با جمعي از مديران ارشد و طراحان سازه صنعت هوايي کشور، به دعوت شرکت طراحي هواگرد سيگما

IMG_0026

برگزاري نشست مشترک شرکتOptimal Engineeringانگلستان با جمعي از مديران ارشد و طراحان سازه صنعت هوايي کشور، به دعوت شرکت طراحي هواگرد سيگما

نشست مشترک با حضور شرکتOptimal Engineeringانگلستان و جمعي ازمديران ارشد صنايع هوايي و طراحان سازه‌هاي هوايي کشور در سالن جلسات مرکز ملي فضايي ايران، با موضوع آشنايي با توانمندي‌ها و تجارب طرف خارجي و بررسي زمينه‌‌‌‌‌‌‌هاي همکاري پسابرجام برگزار شد

در اين نشست که به دعوت شرکت طراحي هواگرد سيگما برگزار شده آقاي دکتر حميد آل‌آقا، مدير‌عامل شرکتOptimal Engineeringبه معرفي ٣٠ سال تجربه خود در طراحي، تحليل و بهينه‌سازي سازه‌هاي هواپيماييAirbus پرداخت. عمده تجارب مديران ارشد اين شرکت انگليسي که داراي امضا درAirbusهستند، به بهينه‌سازي سازه بال انواع هواپيماهاي ايرباس، تحليلDamage ToleranceوFatigueمربوط مي‌شود

اين نشست تخصصي، با پرسش‌هاي مدعوين در خصوص فرآيندهاي تحليل و طراحي سازه‌هاي هوايي و بررسي زمينه‌هاي همکاري مشترک در حوزه آموزشي، استانداردسازي و دريافت گواهينامه‌هاي صلاحيت پروازي  براي قطعات توليد ايران ادامه يافت

مدعوين خارجي حاضر در جلسه، با نيازمندي‌ها توانمندي‌ها و زمينه‌هاي مورد علاقه طرف ايران براي همکاري آشنا شدند تا با بررسي بيشتر و دقيق‌تر موضوعات مطرح شده،نسبت به اجراي طرح‌هاي پايلوت جت آغاز همکاري تصميم‌گيري شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *